• 1 Personal Service

  We take the time to work with you up close and personal
 • 1 Assessment

  We offer a complete line of assessment tools
 • 2 Recruitment

  We offer professional recruitment options
 • 3 Consulting

  We offer HR and IT consulting and management
 • 4 Training

  We offer a full suite of HR training for your employees
 • 5 Marketing

  We offer marketing support for your organisation
If you are looking for consultants who can help you with issues in the PA (Personnel Administration) area, ranging from temporary personnel managers to help with issues in HRM (Human Resources Management) - such as recruitment, outplacement, training, equality, health and safety plans, project management, etc. - You have come to the right place!

We also offer more extensive development "from start to finish" - with everything from planning, implementation, Balanced Scorecard, etc. for monitoring and quality assurance. - You are welcome to contact us for a free consultation about your needs!
 • 1 Predictive Index

  PI is a scientifically validated, fast and accurate management tool that offers a fresh understanding of the individual needs and drives. The versatility of the tool allows you to use it across all levels of the organization, from hiring an hourly employee to identifying your future.
 • 2 Professional Learning Indicator

  The Professional Learning Indicator (PLI) assesses the rate at which an individual will learn, adjust, problem solve and absorb instruction - each critical in accelerating employees to their maximum productivity quickly.
 • 3 Selling Skills Assessment Tool

  SSAT is a proven, diagnostic instrument specifically designed to provide sales management with an objective look at their sales team's strenghts, skills and specific areas that need improvement.
 • 4 Influence Skills Assessment Tool

  Applicable for managers and individual contributors at all levels; ISAT provides concrete data on the universal business skill - influence.
 • 5 Life Languages International

  The 7LifeLanguages have three categories, which are: Emotive, Cognitive, and Kinetic. People who speak emotive languages generally respond to life, people, stress, and values first with their hearts, then with their heads and actions. People who speak cognitive languages generally respond to life, people, stress, and values first with their heads, then with their hearts and actions. Those who speak kinetic languages generally respond to life people, stress, and values with actions, then with their heads or hearts.
 • 6 Cogmed Working Memory Training

  CWMT is a computer-based solution for attention problems caused by poor working memory. Together with qualified teams around the world, Cogmed offers a training solution for all settings.

  We combine cognitive neuroscience with innovative computer game design and close professional support to deliver substantial and lasting benefits to our users. Our solutions include easy-to-use software and personal support.
HR-Malmo is an officially licensed consultant that can sell and use a suite of internationally accredited assessment tools, e.g. PI, PLI, SSAT and ISAT. 20% of Fortune´s "Top 100 Companies to Work For" use PI solutions. Established in 1955. Available in 67 languages (incl. Braille). Used in 145 countries by 8.800 clients and 53.000 trained PI analysts.

En rekrytering är alltid en kostsam process vare sig man hanterar den internt eller låter en utomstående person sköta den.

Hel rekrytering - Ansvaret läggs på oss och företaget kan då fokusera på kärnverksamheten under den tid det tar att rekrytera.

Fördelen med att utnyttja en extern partner är att man får tillgång till professionell hjälp vid utformning av annons- employer branding, kompetensprofil, urval samt administration av sökande. Tack vare HR- Malmö medarbetares operativa erfarenhet i kombination med en väl utvecklad rekryteringsprocess kan ni vi säkerställa att rätt person rekryteras. Ett eget brett nätverk och en kandidatdatabas med mycket kompetenta individer samt annonsering gör att vi finner rätt typ av kompetens för varje uppdrag. Vi kompletterar intervjuerna med tester och mycket noggrann referenstagning.

Del av rekrytering - lite hjälp eller avlastning

Förutom de kompletta rekryteringarna kan vi också erbjuda våra kunder olika sorters skräddarsydda lösningar. Det kan bland annat handla om att vi genomför ett eller flera delmoment i kundens rekryteringsprocess:

Behovsanalys: vi hjälper kunden att kartlägga befintlig kompetens och att upprätta kravprofiler, så att rätt kompetens efterfrågas under rekryteringen.
Administration och urval: Vi gör det första urvalet av sökande och stämmer av dessa mot kravprofilen.
Intervjuer: vi hjälper till i intervju- och testningsfasen, en ofta mycket tidskrävande och komplex uppgift.
Sluttester: vi hjälper kunden i slutfasen av rekryteringen genom att som oberoende part komma in och göra sluttester av kandidaterna.

Tester
På HR- Malmö använder vi ett flertal väl etablerade rekryteringstester, och det pågår ständigt en utvecklingsprocess för att få fram så effektiva och bra test- och urvalsmetoder som möjligt. Vi använder såväl enkla färdighetstester som djupare personlighetsbedömningar. De vanligast förekommande är PI- Predictive Index, SHL personlighetsformulär samt Myers Briggs. I vissa fall vi hjälper av psykolog för ytterligare tester och intervjuer.

Executive search
Den här metoden tillämpar vi framförallt när vi arbetar med rekryteringar av högre chefer eller specialister. Den innebär att vi söker efter rätt kandidat i våra nätverk, via grundlig efterforskning och research. Ibland kombineras detta med annonsering i rätt media, eftersom personer som kan vara aktuella för chefstjänster inte alla gånger är aktivt arbetssökande.

Alex Roslund är specialiserad inom organisationsutveckling, rekrytering och kompetensutveckling. Alex tillför nytänkande, entusiasm och drivkraft.
Alex är ägare för två bolag i Malmö, HR Malmö och NeoCog AB, ett bolag inom barn- och vuxenpsykiatri. Alex är bettendevetare med en fil.kand. och fil.mag. i personal och arbetslivsfrågor från Lunds Universitet. Han har gedigen erfarenhet som personalchef och HR Manager för flera stora svenska företag såsom Ericsson, Ikea, Experienca, Trelleborg AB och IT- konsultföretaget Connecta. Han är licensierad i flera Management- verktyg som bl a Predictive Index och Masters MPA.

Karin Tängermark är utbildad till Certifierad Trainer vid Life Language™ Institute i Usa och representant för Life Language™ i Sverige. Karin är en engagerad kommunikatör med ett pedagogiskt och motiverade förhållningssätt. Hon har stor lyhördhet för dem hon leder och en förmåga att föra en grupp framåt till konkreta resultat.
Karin är språkvetare i botten med en fil.kand. i engelska och informationskunskap från Lunds Universitet. Hon har mer än tio års erfarenhet av att leda grupper och enskilda, både professionellt och ideellt. Under flera år har Karin arbetat i England, Kanada och Hong Kong med kundvård och socialt arbete.

Thomas Schiff utbildnings- och marknadsansvarig.
Training & Certification
Marketing & Communications

Contact Us 0723957729 alex@hrmalmo.com